Vzw Kompani is een erkende Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg (OVBJ).

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren die gezien hun verontrustende leefsituatie niet langer in hun oorspronkelijk thuismilieu kunnen/mogen verblijven.

We bieden 14 modules verblijf aan met daaraan gekoppeld 15 modules contextbegeleiding (laag intensief). Dit houdt in dat we instaan voor de dagelijkse opvang en begeleiding van 14 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar. Binnen de module verblijf bieden we eveneens de module kamertraining (TCK) aan gezien we beschikken over twee volwaardige studio's. Jongeren kunnen intern doorstromen naar onze module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW). We zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Aanmeldingen gebeuren via het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Jeugdrechtbank.

Sinds 2016 biedt Kompani plaats aan één crisisjongere (3 tot 12 jaar) op verwijzing van het crisismeldpunt.